พิษของผึ้ง (Bee venom)

พิษผึ้ง (Bee venom) คือ สารประกอบโปรตีนที่ผึ้งงานปล่อยออกมาจากต่อมสร้างพิษผ่านออกมาทางท่อเหล็กใน น้ำพิษที่ผึ้งงานผลิตขึ้นถูกเก็บไว้ในถุงน้ำพิษที่อยู่ส่วนปลายของช่องท้อง โดยมีท่อต่อเชื่อมกับอวัยวะที่เรียกว่า เหล็กในเหล็กใน ผึ้งงานมีกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของถุงน้ำพิษและเหล็กใน ผึ้งงานต้องกินเกสรและน้ำผึ้ง เพื่อนำไปผลิตน้ำพิษ ผึ้งงานเมื่อเกิดขึ้นมาในระยะแรกนั้นยังสร้างพิษไม่ได้ หลังจากอายุ 10-14 วัน ปริมาณพิษผึ้งมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำหน้าที่ในการป้องกันรังจากศัตรู (ในช่วงที่มีเกสรและน้ำหวานอุดมสมบรูณ์ จะทำให้น้ำพิษเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นมากขึ้น) ถุงน้ำพิษของผึ้งพันธุ์ ถุงหนึ่งบรรจุน้ำพิษได้ประมาณ 0.3 มิลลิกรัมองค์ประกอบทางเคมีของพิษผึ้งมีคุณค่าทางการแพทย์ เช่น ฮีสตามีน (Histamine) เซอโรโตนิน (Serotonin) โดพามิน (Dopamine) ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโน และเอนไซม์เป็นองค์ประกอบเล็กน้อย
การรักษา
ไมเกรน
รูมาตอยด์
เกาต์
ปวดหลัง
ปวดเข่า
ปวดกล้ามเนื้อต่างๆ
นิ้วล็อค
ภูมิแพ้
ริดสีดวง
บทความผึ้งบำบัด
ประวัติผึ้งบำบัด
นิยามผึ้งบำบัด
การรักษาผึ้งบำบัด
ผึ้งโพรงพันธุ์อิตาเลียน
พิษของผึ้ง
น้ำผึ้ง
เกสรผึ้ง
นมผึ้ง
พรอพอริส
บทความแพทย์ทางเลือก
ฝังเข็ม
ครอบแก้ว
กวาซาพิษผึ้ง
นวดกดจุดบำบัด
รมยา
ยืดเส้น
ไพต่า
การตรวจสุขภาพผ่านม่านตา
Copyright © 2012 BigBee Clinic. All Rights Reserved. Power by BigBee Farm.