อบรมผึ้งบำบัดเบื้องต้น "ดูแลสุขภาพด้วยผึ้ง" (Apitherapy)
โดยวิทยากร ผอ. ประเสริฐ   นพคุณขจร ผู้เชี่ยวชาญการใช้ผึ้งบำบัด
ได้รับวุฒิบัตรจาก นายแพทย์สำเริง กาญจนเมธากุล นายกสมาคมผึ้งบำบัดไทย

กำหนดการอบรม เรื่องผึ้งบำบัดเบื้องต้น (Apitherapy)
โดย หมอ อู๋ จง ญิ๋ง และ นพ. สุทธิรักษ์  ชอุ่มทอง แพทย์ประจำบิ๊กบี สหคลินิก

ดาวโหลดน์ ใบสมัครสำหรับการอบรม ผึ้งบำบัด คลิกที่นี่

ระยะเวลาการอบรม

 • วันที่ 10 - 11 - 12 สิงหาคม 2556

สถานที่อบรม
ณ บิ๊กบี พัทยา สหคนินิก ประเทศไทย     สอบถามรายละเอียด  089-8328059  
(แผนที่การเดินทาง www.bigbeeclinic.com   41/10 หมู่ 3  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี )

คุณสมบัตรผู้เข้ารับการอบรม

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านสุขภาพและมีใจเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้
 • มีความสนใจศาสตร์เกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยผึ้ง
 • มีความสนใจการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ตะวันออก

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • ใบประกาศนียบัตร จากทางสมาคมผึ้งบำบัดไทย
 • การใช้พิษผึ้งในการบำบัดโรค เรื้อรังต่างๆ เช่น อาการปวดต่างๆ ไมเกรน  นิ้วล็อค ฯลฯ
 • ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดโรค
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์ตะวันออก

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าที่พัก)

 •   ราคา  8,000 บาท /ท่าน   รวมเอกสารประกอบการสอน

วิธีลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทาง  ส่งมาที่ E-mail:  bigbeeclinic@hotmail.com
 • วิธีการชำระเงิน   โอนเงินที่หมายเลขบัญชี

            ชื่อบัญชี    บริษัท บิ๊กบี ฟาร์ม จำกัด
            ธนาคาร    กรุงเทพฯ      สาขา  ถนนพระตำหนัก-พัทยา
            หมายเลขบัญชี      550-0-53407-7

**หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่เบอร์ 038-172005  ติดต่อ คุณหมอกิ๊บ  โทร 089-8328059 

ตารางการอบรมผึ้งบำบัดเบื้องต้น :: วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556
วันที่ เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
วันศุกร์
10 ส.ค 56
09.00 -10.30 นิยามของผึ้งบำบัด
ประวัติของผึ้งบำบัด
นพ.สุทธิรักษ์
10.30 - 10.45 พักทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 การฝังเข็มด้วยเหล็กในผึ้ง
วิธีฝังเข็มด้วยเหล็กในผึ้ง
นพ.สุทธิรักษ์
12.00 - 13.00 พักทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.30 ทฤษฎีผึ้งบำบัด จุด และเส้นลมปราณ นพ.สุทธิรักษ์
14.30 - 14.45 พักทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.00 ทฤษฎีผึ้งบำบัด จุด และเส้นลมปราณ(ต่อ) นพ.สุทธิรักษ์
วันเสาร์
11 ส.ค 56
09.00 - 10.30 ผึ้งที่ใช้ในการบำบัด ผอ.ประเสริฐ
10.30 - 10.45 พักทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 ผึ้งที่ใช้ในการบำบัด(ต่อ) ผอ.ประเสริฐ
12.00 - 13.00 พักทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.30 ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อการบำบัดโรค ผอ.ประเสริฐ
14.30 - 14.45 พักทานอาหารว่าง  
14.45 - 17.00 ขั้นตอนการบำบัดโรค
โรคที่เหมาะสมในการรักษา
อาการที่ไม่เหมาะต่อการฝังเข็ม
ข้อควรระวังในการฝังเข็ม
การป้องกันการแพ้พิษผึ้ง
นพ.สุทธิรักษ์
วันอาทิตย์
12 ส.ค 56
09.00 - 10.30 โรคและจุดในการบำับัด
- ไมเกรน
- ปวดคอ
- ปวดบ่า
- ปวดหัวไหล่
- ปวดข้อศอก
- ปวดข้อมือ
- ปวดสะโพก
- ปวดเข่า
- ปวดส้นเท้า
- นิ้วล็อค
นพ.สุทธิรักษ์
10.30 - 10.45 พักทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 ฝึกภาคปฏิบัติ นพ.สุทธิรักษ์ / ผอ.ประเสริฐ
12.00 - 13.00 พักทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 14.30 สถาณการณ์และประสบการณ์
ผึ้งบำบัดในไทย
นพ.สุทธิรักษ์
14.30 - 14.45 พักทานอาหารว่าง  
14.45 - 17.00 สรุป ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆ
นพ.สุทธิรักษ์ / ผอ.ประเสริฐ
  มอบใบประกาศนียบัตร นพ.สำเริง

หมายเหตุ  กำหนดการข้างบนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายละเอียดของการอบรม อีกครั้งหนึ่งตามความเหมาะสม และสามารถรับตารางรายละเอียดการอบรมได้อีกครั้ง

เอกสารประกอบการสอน    ประกอบด้วย 
1. หนังสือเรื่องผึ้งบำบัดเบื้องต้น  จำนวน 1 เล่ม
2.แหนบสำหรับจับผึ้ง จำนวน 1  อัน
3.กล่องสำหรับใส่ผึ้ง  จำนวน  1  กล่อง

รายละเอียดการอบรม

หลักการและเหตุผล
          สมาคมผึ้งบำบัดไทย (THAI APITHERAPY ASSOOCIATION)  เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์ ผึ้งบำบัด ซึ่งเป็นศาสตร์ทางเลือกที่มีความสนใจ และสามารถนำมาใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่มีการใช้มาเป็นเวลานานนับพันปีและ ปันจุบันมีการนำศาสตร์ผึ้งบำบัดไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ทางสมาคมผึ้งบำบัดไทยจึงได้มีการจัดอบรมผึ้งบำบัดเบื้องต้นขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านผึ้งบำบัด ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการบำบัดโรค ตามแนวทางการแพทย์ทางเลือก และผู้สนใจที่จะใช้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการรักษาด้วยศาสตร์ผึ้งบำบัด

นิยามของผึ้งบำบัด
          ผึ้งบำบัด หรือ Apitherapy หมายถึง การบําบัด บรรเทา รักษาโรคและอาการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง อันได้แก่น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอริส ไขผึ้ง และพิษผึ้ง  การรักษาโดยใช้ผึ้งมีมายาวนาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิธีการที่เรียกว่า “ผึ้งบําบัด”

ปรัชญาพื้นฐานของการบําบัด                   
          ผึ้งบําบัด (Apitherapy) มีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการใช้วิถีทางธรรมชาติในการบําบัดโรค ที่เรียกว่าอาหารเป็นยาก่อให้เกิดพลังต้านโรค เป็นการรักษาแบบองค์รวม ไม่ได้มองแค่จุดที่เจ็บป่วยเพียงจุดเดียว แต่มองว่าร่างกายทุกส่วนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันหมด ฉะนั้นการรักษาก็ต้องรักษาทั้งระบบ นํามาซึ่งความสมดุลในการบําบัดและทําให้ร่างกายทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ    นอกจากนี้ ผึ้งบําบัด (Apitherapy) ยังมุ่งเน้นการกระตุ้นพลังงานในร่างกายและเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดีขึ้น เมื่อการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการเจ็บป่วยต่างๆ ก็ค่อยๆหายไป ซึ่งเป็นหลักการบําบัดรักษาโรคโดยวิถีทางธรรมชาติอย่างแท้จริง

แนะนำประวัติวิทยากร

1. นพ. สุทธิรักษ์  ชอุ่มทอง   แพทย์ประจำบิ๊กบี คลินิค

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผึ้งบำบัด  ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การรักษาด้วยผึ้งบำบัด 

2. อ.ประเสริฐ   นพคุณขจร   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จ.ชุมพร

 • ผู้เชี่ยวชาญผึ้งบำบัด 
การรักษา
ไมเกรน
รูมาตอยด์
เกาต์
ปวดหลัง
ปวดเข่า
ปวดกล้ามเนื้อต่างๆ
นิ้วล็อค
ภูมิแพ้
ริดสีดวง
บทความผึ้งบำบัด
ประวัติผึ้งบำบัด
นิยามผึ้งบำบัด
การรักษาผึ้งบำบัด
ผึ้งโพรงพันธุ์อิตาเลียน
พิษของผึ้ง
น้ำผึ้ง
เกสรผึ้ง
นมผึ้ง
พรอพอริส
บทความแพทย์ทางเลือก
ฝังเข็ม
ครอบแก้ว
กวาซาพิษผึ้ง
นวดกดจุดบำบัด
รมยา
ยืดเส้น
ไพต่า
การตรวจสุขภาพผ่านม่านตา
Copyright © 2012 BigBee Clinic. All Rights Reserved. Power by BigBee Farm.